Podujatia ÚĽUV

Výstavy vo vlastných galerijných priestoroch a výstavy určené pre zahraničie predstavujú stálu kultúrno-propagačnú činnosť ÚĽUV už šesť desaťročí. Viaceré z podujatí ÚĽUV majú opakujúci sa charakter. Už po dvadsať rokov organizujeme v Bratislave festival tradičných remesiel a ľudových výrob Dni majstrov ÚĽUV. V dvojročnom rytme sa striedajú súťaže, vypisované ÚĽUV-om pre mladých profesionálnych dizajnérov a pre žiakov základných škôl a ZUŠ.

Aktuálne podujatia


Počet výsledkov: 10

Týždeň slovenských knižníc

Týždeň slovenských knižníc
Iné novinky
25. ročník Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční od 4. do 10. marca 2024 pod tradičným mottom – Knižnice pre všetkých. Tohto roku Slovenská asociácia knižníc bola ešte konkrétnejšia a pridala motto: Každý je iný, spoločne sme silní. Cieľom podujatia je osloviť všetky generácie čitateľov a zvyšovať povedomie o knižniciach ako inštitúciách pre všestranné využitie v každodennom živote spoločnosti.
Knižnica ÚĽUV
04.03.2024 - 08.03.2024

Tradícia netradične: Ľan a konopa

Tradícia netradične: Ľan a konopa
Výstavy
V poradí tretia z úspešného a verejnosťou obľúbeného cyklu výstav Tradícia netradične, inštalovaných v bratislavskej Galérii ÚĽUV, približuje nadčasovosť úžitkových poľných rastlín – ľanu a konopy. Unikátny charakter historických predmetov a výrobkov, ktoré z nich vznikali v ostatných desaťročiach pod značkou úľuv, prevedie návštevníkov inšpiratívnou minulosťou.
Galéria ÚĽUV Bratislava
01.03.2024 - 31.10.2024

Súčasné čipkárstvo na východnom Slovensku

Súčasné čipkárstvo na východnom Slovensku
Podujatia
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice vás pozýva na podujatie Súčasné čipkárstvo na východnom Slovensku, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 7. 3. 2024 v čase 14.00 – 18.00 hod.
RCR ÚĽUV Košice
07.03.2024

Od haftovania po filigrán

Od haftovania po filigrán
Podujatia
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica vás pozýva na prednášku Od haftovania po filigrán, ktorá sa uskutoční v utorok 5. 3. 2024 o 16.30 hod. Predstavíme drotárstvo – remeslo zamerané najmä na opravy keramického a plechového riadu, ktoré ponúkali v európskych krajinách do prvej svetovej vojny vandrujúci remeselníci zo Slovenska.
RCR ÚĽUV Banská Bystrica
05.03.2024

Zimné kurzy v ÚĽUV-e

Zimné kurzy v ÚĽUV-e
Iné novinky
Pripravili sme pre vás novú ponuku kurzov. Nahliadnite do hrnčiarskej, rezbárskej, košikárskej, drotárskej a textilnej dielne.
RCR ÚĽUV
14.11.2023

Menší gýč, ako sme čakali

Menší gýč, ako sme čakali
Výstavy
Ateliér dizajnu Inovácia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach poskytuje študentom priestor na výskum i riešenie dizajnérskych problémov bežného života. Regionálne centrum remesiel ÚĽUV v Košiciach spolupracuje s ateliérom, ktorého výstupy neraz presahujú aj do oblasti remesla, dlhodobo.
RCR ÚĽUV Košice
06.03.2024 - 19.04.2024

Kontakty

Kontakty
Výstavy
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice v rámci dlhodobej spolupráce so Školou umeleckého priemyslu v Košiciach pri príležitosti 50. výročia jej vzniku hostí v priestoroch svojej galérie výstavu Kontakty. Je pozvánkou do sveta kreativity, kde sa tradičné techniky stretávajú s nekonvenčnými myšlienkami a vytvárajú inšpirujúcu symbiózu.
Galéria ÚĽUV Košice
23.02.2024 - 19.04.2024

Drôt v umení

Drôt v umení
Výstavy
Pri príležitosti 20. výročia založenia Klubu Džarek pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Bratislave vás pozývame na výstavu DRÔT V UMENÍ. Na výstave uvidíte diela súčasných i predchádzajúcich členov klubu, trojrozmerné diela zvierat, budov ale i šperky či partu.
CC Centrum
16.02.2024 - 08.03.2024

Koleso, koleso, okolesilo si sa

Koleso, koleso, okolesilo si sa
Výstavy
Ústredie ľudovej umeleckej výroby v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach – Domom remesiel pripravili reinštaláciu výstavy „Koleso, koleso, okolesilo si sa“. Výstava prezentuje tradičnú drevenú hračku a jej prieniky do dizajnu v dialógu minulosti a súčasnosti.
Východoslovenské múzeum v Košiciach – Dom remesiel
30.01.2024 - 14.04.2024

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenenia majster ĽUV

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenenia majster ĽUV
Iné novinky
Ocenenie majster/majsterka ľudovej umeleckej výroby sa udeľuje jednotlivcom za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v súčasnosti.
ÚĽUV
17.01.2024 - 15.04.2024

Kruhy na vode

Kruhy na vode
Súťaže
Medzinárodná súťaž dizajnu orientovaného na remeslo Kruhy na vode je platformou na konfrontáciu nových diel hľadajúcich inšpirácie v tradičných remeslách. Zmyslom súťaže je rozvíjať dialóg o tradičných hodnotách, ich uchovávaní aj inováciách v súčasnom remesle, úžitkovom umení a dizajne.
ÚĽUV
01.01.2024 - 31.12.2024

V krajine remesiel

V krajine remesiel
Súťaže
Cieľom celoslovenskej výtvarno-remeselnej súťaže V krajine remesiel určenej deťom a mládeži vo veku 8 – 16 rokov je vzbudiť záujem o tradičné ľudové remeslá a posilniť ich vedomie kultúrnej identity, podporiť tvorivosť v oblasti remesiel a poskytnúť možnosť kreatívneho využívania voľného času.
ÚĽUV
01.01.2024 - 31.12.2024

Kruhy na vode 2024

Kruhy na vode 2024
Súťaže
Medzinárodnú súťaž Kruhy na vode organizuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby v pravidelných dvojročných intervaloch od roku 2000. Jej filozofia čerpá z presvedčenia, že dizajn vychádzajúci z tradičného remesla je hybnou silou inovácií pre oblasť ručnej výroby úžitkových i dekoratívnych predmetov.
ÚĽUV
18.12.2023 - 13.11.2024
ÚĽUV