Podujatia ÚĽUV

Výstavy vo vlastných galerijných priestoroch a výstavy určené pre zahraničie predstavujú stálu kultúrno-propagačnú činnosť ÚĽUV už šesť desaťročí. Viaceré z podujatí ÚĽUV majú opakujúci sa charakter. Už po dvadsať rokov organizujeme v Bratislave festival tradičných remesiel a ľudových výrob Dni majstrov ÚĽUV. V dvojročnom rytme sa striedajú súťaže, vypisované ÚĽUV-om pre mladých profesionálnych dizajnérov a pre žiakov základných škôl a ZUŠ.

Aktuálne podujatia


Počet výsledkov: 11

Prázdniny s remeslom

Prázdniny s remeslom
Iné novinky
Regionálne centrá remesiel ÚĽUV v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach každoročne počas letných prázdnin organizujú pre deti a mládež od 8 do 15 rokov 5-dňové kurzy tradičných remeselných techník.
RCR ÚĽUV
11.04.2024 - 23.08.2024

Letná škola remesiel pre dospelých

Letná škola remesiel pre dospelých
Iné novinky
Prihlasovanie na LETNÚ ŠKOLU REMESIEL PRE DOSPELÝCH v Regionálnych centrách remesiel ÚĽUV v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach je spustené.
ÚĽUV
29.05.2024

Ľan/Lab

Ľan/Lab
Výstavy
Výstava sa zameriava na tradičné i netradičné technologické procesy spracovania priadneho ľanu. Expozícia s ukážkami pradenia, tkania, paličkovania, ale aj prírodného farbenia či experimentálnej tvorby z tohto rastlinného materiálu dopĺňa výstavu Tradícia netradične: Ľan a konopa inštalovanú v Galérii ÚĽUV na Obchodnej 64 v Bratislave.
Dizajn štúdio ÚĽUV
19.06.2024 - 20.09.2024

Ľanové kreácie

Ľanové kreácie
Podujatia
Workshop ĽANOVÉ KREÁCIE sa uskutoční od 14. do 16. júna 2024 za podpory Domu tradičného ľudového tkania v Kokave nad Rimavicou. Nadväzuje na minuloročné podujatie ĽANOVÉ VARIÁCIE, počas ktorého ÚĽUV v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave pripravili prednášky o ľane, jeho pestovaní, vlastnostiach a spracovaní.
Kokava nad Rimavicou
14.06.2024 - 16.06.2024

Ľanovo nanovo

Ľanovo nanovo
Výstavy
ÚĽUV predstavuje vo svojich celoročných aktivitách ľan, konope a žihľavu formou pútavých výstav a sprievodných podujatí. Aj v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Košice majú možnosť návštevníci spoznávať príbehy týchto tradičných prírodných materiálov.
RCR ÚĽUV Košice
18.05.2024 - 28.06.2024

Tradícia netradične: Prírodné pletivá

Tradícia netradične: Prírodné pletivá
Výstavy
Príroda oddávna poskytovala našim predkom materiály, pre ktoré našli bohaté uplatnenie. Okrem dreva, hliny, kameňa a čiastočne aj kovu patrili k tým najpoužívanejším i prírodné pletivá. Slovenské národné múzeum v Martine a ÚĽUV vás srdečne pozývajú na reprízu výstavy Tradícia netradične: Prírodné pletivá.
Slovenské národné múzeum v Martine
17.05.2024 - 01.09.2024

KERAMIKA – predajná výstava diel majstra ĽUV Františka Hubeka

KERAMIKA – predajná výstava diel majstra ĽUV Františka Hubeka
Výstavy
Obľuba tradičnej keramiky nespočíva len v emocionálnej väzbe na minulosť, ktorú v ľuďoch vzbudzuje, ale i v jedinečných vlastnostiach hliny, ktoré iné materiály neposkytujú.
Galéria a predajňa ÚĽUV Tatranská Lomnica
27.04.2024 - 26.06.2024

Praveké šaty zo žihľavy

Praveké šaty zo žihľavy
Výstavy
Ľan, konopu a žihľavu približuje ÚĽUV verejnosti tento rok cez rôznorodé podujatia. Príbehy týchto unikátnych prírodných materiálov, výrazne spätých s dejinami hmotnej kultúry ľudstva, sú fascinujúce.
Galéria ÚĽUV Košice
26.04.2024 - 27.09.2024

Tradícia netradične: Ľan a konopa

Tradícia netradične: Ľan a konopa
Výstavy
V poradí tretia z úspešného a verejnosťou obľúbeného cyklu výstav Tradícia netradične, inštalovaných v bratislavskej Galérii ÚĽUV, približuje nadčasovosť úžitkových poľných rastlín – ľanu a konopy.
Galéria ÚĽUV Bratislava
01.03.2024 - 31.10.2024

Kruhy na vode

Kruhy na vode
Súťaže
Medzinárodná súťaž dizajnu orientovaného na remeslo Kruhy na vode je platformou na konfrontáciu nových diel hľadajúcich inšpirácie v tradičných remeslách. Zmyslom súťaže je rozvíjať dialóg o tradičných hodnotách, ich uchovávaní aj inováciách v súčasnom remesle, úžitkovom umení a dizajne.
ÚĽUV
01.01.2024 - 30.06.2024

V krajine remesiel

V krajine remesiel
Súťaže
Cieľom celoslovenskej výtvarno-remeselnej súťaže V krajine remesiel určenej deťom a mládeži vo veku 8 – 16 rokov je vzbudiť záujem o tradičné ľudové remeslá a posilniť ich vedomie kultúrnej identity, podporiť tvorivosť v oblasti remesiel a poskytnúť možnosť kreatívneho využívania voľného času.
ÚĽUV
01.01.2024 - 31.12.2024

Kruhy na vode 2024

Kruhy na vode 2024
Súťaže
Medzinárodnú súťaž Kruhy na vode organizuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby v pravidelných dvojročných intervaloch od roku 2000. Jej filozofia čerpá z presvedčenia, že dizajn vychádzajúci z tradičného remesla je hybnou silou inovácií pre oblasť ručnej výroby úžitkových i dekoratívnych predmetov.
ÚĽUV
18.12.2023 - 30.06.2024
ÚĽUV