Podujatia ÚĽUV

Výstavy vo vlastných galerijných priestoroch a výstavy určené pre zahraničie predstavujú stálu kultúrno-propagačnú činnosť ÚĽUV už šesť desaťročí. Viaceré z podujatí ÚĽUV majú opakujúci sa charakter. Už po dvadsať rokov organizujeme v Bratislave festival tradičných remesiel a ľudových výrob Dni majstrov ÚĽUV. V dvojročnom rytme sa striedajú súťaže, vypisované ÚĽUV-om pre mladých profesionálnych dizajnérov a pre žiakov základných škôl a ZUŠ.

Aktuálne podujatia


Počet výsledkov: 7
V krajine remesiel 2023
V krajine remesiel 2023
Súťaže
Ústredie ľudovej umeleckej výroby vyhlasuje 9. ročník celoslovenskej výtvarno-remeselnej súťaže pre deti a mládež, ktorej cieľom je vzbudiť záujem detí a mládeže o tradičné ľudové remeslá a posilniť u nich vedomie kultúrnej identity, podporovať ich tvorivosť a kreativitu v oblasti remesiel a poskytnúť im možnosť inovatívneho využívania voľného času.
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
02.12.2022 - 14.04.2023
Pozvánka na metodický seminár pre pedagógov v Košiciach
Pozvánka na metodický seminár pre pedagógov v Košiciach
Iné novinky
Interaktívne vzdelávanie pre pedagógov
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice
21.02.2023 - 21.02.2023
Pozvánka na metodický seminár pre pedagógov v Banskej Bystrici
Pozvánka na metodický seminár pre pedagógov v Banskej Bystrici
Iné novinky
Interaktívne vzdelávanie pre pedagógov
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
15.02.2023 - 15.02.2023
Dizajn z prírody
Dizajn z prírody
Výstavy
Výstava Dizajn z prírody je ďalšou prehliadkou aktuálnych semestrálnych prác študentov ateliéru Inovácia v priestoroch Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Košiciach. Ateliér Inovácia založil v roku 2005 Tibor Uhrín a funguje v rámci Katedry dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (Fakulta umení TUKE). Spomedzi početných absolventov ateliéru niektorí dnes už pôsobia na Katedre dizajnu aj pedagogicky (Pavol Capik, Mária Bujňáková). Na výučbe sa v súčasnosti podieľa aj doktorand Patrik Knoblich.
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice
03.02.2023 - 13.04.2023
Kruhy na vode 2022
Kruhy na vode 2022
Výstavy
Súťaž dizajnu orientovaného na remeslo Kruhy na vode organizuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby v dvojročných intervaloch od roku 2000. Podporuje a prepája cez ňu prax remeselnej výroby so súčasnými dizajnérskymi prístupmi. Súťaž je platformou na konfrontáciu diel úžitkového umenia, umeleckého remesla a dizajnu inšpirovaného tradičným remeslom. Výstava v bratislavskej Galérii ÚĽUV je prehliadkou ocenených prác aktuálneho 11. ročníka.
Galéria ÚĽUV Bratislava
25.11.2022 - 31.03.2023
Majsterky a majstri ľudovej umeleckej výroby 2021 – 2022
Majsterky a majstri ľudovej umeleckej výroby 2021 – 2022
Výstavy
V košickej Galérii ÚĽUV predstavujeme desať najvýraznejších osobností spomedzi výrobcov, ktorým bol v rokoch 2021 a 2022 udelený titul majsterka a majster ľudovej umeleckej výroby (ĽUV) za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v súčasnosti.
Galéria ÚĽUV Košice
11.11.2022 - 31.03.2023
Koleso, koleso, okolesilo si sa
Koleso, koleso, okolesilo si sa
Výstavy
ÚĽUV a SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň vás srdečne pozývajú na otvorenie výstavy drevených hračiek Koleso, koleso, okolesilo si sa.
Hrad Modrý Kameň
21.10.2022 - 31.03.2023
ÚĽUV