Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice

Regionálne centrum remesiel (RCR) ÚĽUV Košice vzniklo v roku 2013 a je kontaktným pracoviskom s poradenskou a so vzdelávacou činnosťou pre oblasť východného Slovenska s vlastným okruhom výtvarných poradcov a lektorov remesiel z regiónu.

Sídli v centre mesta v modernizovanom historickom dome na Mäsiarskej ulici a disponuje predajňou, galériou, knižnicou a remeselnými dielňami. Hlavná činnosť centra spočíva v prevádzkovaní Školy remesiel ÚĽUV. Záujemcovia o tradičné ručné výroby z radov detí, mládeže i dospelých sa môžu priučiť starým technologickým postupom a osvojiť si praktické remeselné zručnosti v celoročne organizovaných krátkodobých i dlhodobých remeselných kurzoch.

Pre deti a mládež má RCR ÚĽUV Košice v ponuke aj prázdninové podujatia Jarné prázdniny s remeslom a Prázdniny s remeslom v mesiacoch júl a august. Pre dospelých zas akreditované kurzy v oblasti ďalšieho vzdelávania a v posledný augustový týždeň aj Letnú školu remesiel. Najfrekventovanejšie sú kurzy v dielni hrnčiarskej, drotárskej, tkáčskej, textilnej, rezbárskej a podmaľby na sklo, počas roka je však v ponuke aj výučba mnohých ďalších, menej frekventovaných tradičných remesiel.

Aktuálne informácie

ÚĽUV