Múzeum ľudovej umeleckej výroby

Múzeum ľudovej umeleckej výroby

Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave vzniklo v roku 2009. Je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na dokumentovanie výtvarného prejavu v tradičnom ľudovom prostredí v podobe domácky alebo remeselne zhotovených výrobkov. Mapuje tiež podoby usmernenej ľudovej umeleckej výroby, predovšetkým vplyv Ústredia ľudovej umeleckej výroby od roku 1945 až po súčasnosť.

Z hľadiska pôvodu tvoria prevažnú časť zbierok a dokumentácie predmety pochádzajúce z bývalých dokumentačných zbierok Ústredia ľudovej umeleckej výroby. Zastúpené sú aj produkty výrobcov, ktorým bol udelený titul majstra ľudovej umeleckej výroby, a diela zo súťaže dizajnu orientovaného na remeslo Kruhy na vode.

Múzeum umožňuje štúdium svojich zbierok a dokumentov prezenčnou formou. Výstavnú činnosť múzea zastrešujú galérie ÚĽUV v Bratislave, Košiciach a v Tatranskej Lomnici.

Aktuálne informácie

Momentálne žiadne.

ÚĽUV