Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Ústredia ľudovej umeleckej výroby, príspevkovej organizácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, so sídlom Obchodná ulica č. 64, 816 11 Bratislava, IČO: 00164429.

ÚĽUV