Vydavateľstvo

Vydavateľstvo

Vydavateľská a edičná činnosť je už dlhé roky neodmysliteľnou súčasťou organizácie ÚĽUV. V rôznych edíciách vychádzajú každoročne tituly od renomovaných autorov, odborníkov v oblasti remesla. Cieľom je zachytávať a sprostredkovať odbornej aj laickej verejnosti poznatky z oblasti tradičnej kultúry primárne zameranej na remeslo v širšom kontexte.

Séria publikácií v rámci Školy tradičnej výroby a remesiel poskytuje názorné návody rôznych techník tradičnej výroby. Edícia Pramene slúži ako vzorkovnica, bohatý zdroj poznatkov o tradičných podobách predmetov, ktoré sú vyrobené príslušnou technikou. Edícia Osobnosti približuje život a dielo významných výrobcov a majstrov. Najhodnotnejšie diela vydávame v edícii Tradícia dnes. Dokumentujú tradičné remeslá s presahom do súčasnosti. Pomerne rozsiahle tituly vychádzajú spravidla v rovnocennej dvojjazyčnej slovensko-anglickej mutácii. Aj keď každé dielo v tejto edícii je odbornou prácou, texty písané popularizačným štýlom sú garanciou atraktívnosti aj pre laickú verejnosť.

Okrem edícií pre dospelých vydáva organizácia aj sériu publikácií venovanú deťom. Cieľom je sprostredkovať poznanie ľudovej kultúry Slovenska, najmä ľudovej výroby, najmladšej generácii. Novinkou v edícii ÚĽUV deťom je séria publikácií Poznávajme remeslá so zameraním na rôzne remeslá určené súčasnej generácii čitateľov– Textilné techniky (2021), Drotárstvo (2022).

Vydavateľská činnosti je okrem neperiodických publikácií obohatená od roku 2000 aj o populárno-náučný časopis Remeslo | Umenie | Dizajn (RUD). Časopis nahliada na remeslo aj v súčasnom kontexte a jeho obsah je kombináciou dizajnérskych a tradičných tém. Hodnotný zdroj odborných informácií z oblasti remesla nájde záujemca  aj v elektronickej encyklopédii, ktoré sú spracované do vzájomne prepojených tematických celkov.

Aktuálne informácie

Momentálne žiadne.

ÚĽUV