Aktuality / Podujatia

Aktuality / Podujatia

Podujatia a výstavy súčasných autorov z oblasti remesla a dizajnu v galerijných priestoroch na Slovensku i v zahraničí predstavujú významnú časť kultúrno-propagačnej činnosti ÚĽUV-u. Medzi tradičné a divácky obľúbené podujatie patrí od roku 1990 festival DNI MAJSTROV ÚĽUV. Počas roka je dostupných množstvo tematických prednášok a ukážok živých tradičných remesiel. V dvojročnom intervale sa koná súťaž KRUHY NA VODE určená výrobcom, profesionálnym dizajnérom i študentom dizajnu a tiež súťaž V KRAJINE REMESIEL, ktorá má vzbudiť záujem detí a mládeže o tradičné remeslá, posilniť vedomie ich kultúrnej identity a podporiť ich manuálnu zručnosť či výtvarnú kreativitu.

ÚĽUV