Riasenie nezaniká

Riasenie nezaniká

Viera Praženicová

Riasenie je náročná textilná technika, ktorá bola hojne rozšírená v období renesancie v celej Európe. Používala sa na modelovanie živôtika a rukávov košieľ šľachty. Početné maľby i plastiky z konca 15. a zo 16. storočia dokumentujú obľubu tejto techniky. Rovnako aj na Slovensku dobové ikonografické materiály dokumentujú výskyt techniky riasenia. V oblasti severozápadného Slovenska (obce Čičmany, Zliechov, Valaská Belá, Čavoj, Košecké Rovné a Košecké Podhradie) sa riasenie používalo na modelovanie ženského ľudového odevu. Kroje sa tu v súčasnosti obliekajú ešte na slávnostné príležitosti, preto sa aj technika riasenia ešte stále zachováva.

ÚĽUV