Hravá tvár Kolumbie

Hravá tvár Kolumbie

Tibor Uhrín

V roku 1995 bola v Kolumbii v hlavnom meste Bogote založená Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo (Škola umenia a remesiel Santo Domingo). Ponúka neformálne štúdium, ktoré pomáha chrániť kultúrne dedičstvo umeleckých remesiel. Poskytuje vzdelávacie programy v štyroch oddeleniach – pre spracovanie textilu, striebra, kože a dreva. Spracovanie dreva je dominantnou náplňou výučby. Žiaci sa tiež oboznamujú so zákonitosťami a administratívnymi aspektmi podnikania v oblasti umeleckého remesla. Škola si ako lektorov pozýva aj dizajnérov a remeselníkov z Európy (z Francúzska, Portugalska…) a iných častí sveta ( Mexika, Filipín…). V októbri 2002 som mesiac pôsobil na škole Santo Domingo. Viedol som kurzy pre tvorbu drevených hračiek. Zúčastnili sa na nich ľudia rôzneho veku, pedagógovia školy a remeselníci, ktorí však s hračkou nemali takmer žiadne skúsenosti. Ďalší kurz bol zameraný na tvorbu objektov z dreva prevažne pre študentov priemyselného dizajnu na univerzite. Mojou snahou bolo s nimi čo najskôr navrhnúť a zrealizovať jednoduchú hračku tak, aby videli výsledok a pochopili, čo od nich žiadam. V remesle, ktoré viac-menej ovládali, objavili celkom novú dimenziu.

ÚĽUV