Priestor pre tapisériu

Priestor pre tapisériu

Miluška Trachtová

Moravská gobelínová manufaktúra bola založená koncom 19. storočia. Jej zakladateľ R. Schlattauer viedol svoju dielňu k službe interiéru, preto spolupracoval so známymi architektmi a umelcami tých čias. Po zmene spoločenského zriadenia sa dielňa v roku 1993 transformovala na súkromnú spoločnosť. Na vysokej profesionálnej úrovni sa tu opäť tesne spája umenie a remeslo. Otvorili sa však možnosti na uskutočnenie programu, ktorý priťahoval riaditeľa J. T. Strýčka už od 80. rokov. Dlhodobý projekt Actual Textile Art (ATA), ktorý inicioval, je zasvätený spolupráci s poprednými súčasnými výtvarnými umelcami. Cieľom je textilný prepis diel voľnej tvorby, ktorý musí mať hodnotu originálneho diela. Za deväť rokov existencie projektu ATA sa podarilo dielni vytvoriť viac než 60 voľných tapisérií. Časť z nich bola zakúpená pre súkromné i verejné interiéry.

ÚĽUV