Užitočný pôvab slamy

Užitočný pôvab slamy

Izabela Danterová

Ražná slama patrila v roľníckom prostredí na Slovensku medzi dôležité suroviny. Široké využitie mala aj na juhozápadnom Slovensku v okolí miest Galanta, Senec a Šaľa. V Galante a v okolitých obciach sa v roku 1947 usadili Slováci z Dolnej zeme (Tótkomlós, Békéscsaba, Nagybánhegyes a Csanádalberti v Maďarsku), ktorí si okrem iného priniesli vlastné charakteristické úžitkové predmety zo slamy. Ražná slama sa najviac využívala na pletenie košíkov. V posledných sto rokoch v každej obci tohto regiónu žil a pracoval aspoň jeden, príp. niekoľko mužov, ktorí v zimnom období plietli koše, zásobnice a úle. Najrozšírenejšie boli košíky, v ktorých sa dávalo kysnúť cesto na chlieb. Nádobami charakteristickými pre Slovákov z Dolnej zeme bol plochý nízky košík s priemerom až 70 cm na sušenie tarhone a košík s vrchnákom na úschovu chleba. Vo väčšom rozsahu sa v tomto regióne používali slamené zásobnice, keďže ťažisko hospodárenia bolo v pestovaní obilnín a zeleniny. Bežne slúžili na úschovu obilia, kukurice, strukovín, múky, ovocia, zeleniny, vajec a pod. Amforovité tvary pochádzajú z Dolnej zeme. Výroba košíkov začala zanikať v polovici 20. storočia. V posledných troch desaťročiach sa ich výrobe v tejto oblasti Slovenska už nikto nevenoval.

ÚĽUV