Etudy z dreva V.

Etudy z dreva V.

Želmíra Šípková

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene každoročne usporadúva súťaž tvorcov a výrobcov drevených predmetov pod názvom Etudy z dreva. Vlaňajší, v poradí už piaty ročník, zameraný na bytové doplnky oboslalo svojimi prácami 41 autorov z celého Slovenska. Prvé dve ceny si zo súťaže odniesli študenti Školy úžitkového výtvarníctva v Bratislave. Príjemným prekvapením bola kolekcia Strednej priemyselnej školy drevárskej vo Zvolene, ktorá sa vo vyučovaní dizajnu a nábytkovej tvorby angažuje len posledných desať rokov, napriek tomu odvážne a ambiciózne vstúpila na toto teritórium. Obom stredným školám porota priznala osobitné uznania za prínos vo výchove a stredoškolskom vzdelávaní úžitkových výtvarníkov.

ÚĽUV