Postavy z drôtu od Ladislava Jurovatého st.

Postavy z drôtu od Ladislava Jurovatého st.

Monika Škvarnová

Ladislav Jurovatý st. patrí k prvým umelcom a remeselníkom na Slovensku, ktorí vo svojich dielach priamo nadviazali na originálny domáci kultúrny fenomén – drotárstvo. Autor vniesol jeho kvality do remeselnej a výtvarnej tvorby (i v kombinácii s kovaným železom). Poodhalil osobité tvárne, výrazové a technologické možnosti drôtu a upozornil na jeho nekonečné obmeny a variácie. Vo svojich drotárskych začiatkoch v 60. rokoch sa Ladislav Jurovatý zameral na štúdium historických výrobkov a konzultoval s ešte žijúcimi starými majstrami. O desaťročie neskôr uplietol svoje prvé plastiky. V ich výraze siahal ku koreňom ľudového umenia. Drôtené madony, princezné či nevesty z raného obdobia sa vyznačujú výraznejšou štylizáciou. V neskorších prácach z 80. a začiatku 90. rokov využíval zložitejšie ornamentálne prvky, napr. na vykreslenie regionálnych zvláštností odevu. Štylizáciu stále viac nahrádzal v drotárskej tvorbe ojedinelým realistickým videním. Princípy výstavby diel priblížil k tvarosloviu klasických sochárskych prác (formovaním odevu a pod.), čím čiastočne potlačil dojem vzdušnosti a voľné plynutie drôtu. V najnovších dielach sa tiež usiloval o individualizáciu tvárí. Jeho práce sa nachádzajú v mnohých súkromných kolekciách i v zbierkach štátnych inštitúcií doma a v zahraničí (v Európe a USA). Svoje poznatky odovzdával študentom priemyselného dizajnu a priamych pokračovateľov má v synovi a vo vnukovi.

ÚĽUV