Príbehy v kove a kameni

Príbehy v kove a kameni

Adriana Čeleďová

Daniel Brunovský (1959) nie je typický predstaviteľ šperkárskej školy, je maliar. Šperk je v jeho tvorbe jeden z mnohých žánrov, ktoré vo svojom umeleckom prejave využíva. Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na oddelení monumentálnej maľby u prof. J. Kresilu, I. Vychlopena a E. Lehotskej. Okrem štúdia bolo preňho dôležité aj umelecké rodinné zázemie. Veľký vplyv na jeho tvorbu mal študijný pobyt na Academia di Belle Arti v Ríme. Brunovského šperky sú fragmenty ideí jeho obrazov zhmotnené do trojrozmerného predmetu, ktorý bol vyňatý z plátna a vytvorený majstrovským umeleckoremeselným spracovaním. Podobne ako na obrazoch, aj v šperku sa stretneme s figuratívnym motívom. Povrchová úprava Brunovského šperku, patinovanie, navodzuje atmosféru „časom zájdeného predmetu“, predmetu nesúceho svoju históriu. Používanie farby, farebných kovov a drahokamov je druhou polohou v tvorbe šperku u Brunovského. Podobný tvorivý zámer, ale v inej umeleckej forme, je aj v oblasti jeho nábytkovej tvorby. Tvorí neklasický nábytok solitérového typu, vytvorený s precíznosťou v detaile, podobne ako pri tvorbe šperku. Zrkadlá vložené do medených tepaných rámov v zmenšenej mierke môžu evokovať ozdobnú brošňu. Kovové časti nábytku pôsobia ako ornamentálny prvok. Viera Brunovská (1968) je známa šperkárskou tvorbou, svoje diela predstavila na mnohých výstavách doma i v zahraničí. Študovala na strednej umeleckopriemyselnej škole odbor zlatníctvo. Škola poskytla prehľad klasických techník remesla (cizelovanie, smaltovanie, zasadzovanie kameňov), čo umelkyňa aj dokonale prezentuje v tvorbe umeleckého šperku.

ÚĽUV