S kožou na trh

S kožou na trh

Martin Mešša

Majster ľudovej umeleckej výroby v odbore spracovania kože Jiří Halámek sa s ľudovým remeslom, umením a kožou stretol už v starorodičovskom dome. Starý otec bol čižmárskym majstrom známym výrobou čižiem ku kroju. Zomrel však skoro a o nejakom priamom odovzdávaní skúseností sa nedá hovoriť. Ostalo však povedomie príslušnosti k remeslu od kože a hlavne náradie v jeho dielni. To J. Halámka neskôr priviedlo k výrobe z kože. Do remeselných znalostí ho zasväcovali postupne viacerí odborníci. Najväčší vplyv mal naňho Ján Krepop, ktorý ho podnecoval venovať sa remenárskej a brašnárskej výrobe pre ÚĽUV. Neskôr si urobil aj výučný list v odbore brašnár – remenár. Už trinásť rokov má v tomto odbore živnosť. Vyrába rôzne výrobky podľa požiadaviek trhu, ako poľovnícke tašky, rôzne obaly, malé série puzdier na zbrane, tašky, kabely, kapsy, peňaženky a miešky, obaly atď. Nevenuje sa klasickej ľudovej remenárskej výrobe, využíva z nich však mnohé techniky a tvaroslovie. Svoje výrobky zošíva remienkom, ručne ihlou s pomocou šidla i na obuvníckom šijacom stroji, ako si to ten-ktorý výrobok vyžaduje. Používa techniku razenia, výpletu koženými remienkami, ozdobný steh alebo formuje kožu rezom a sekaním. Veľa vzorov preňho navrhla výtvarníčka ÚĽUV-u J. Menkynová. Návrhy sa k nemu dostávajú najprv v podobe kresby, ale ich konečná podoba vzniká za jeho spolupráce. Takto vznikli aj zaujímavé peňaženky a kabelky v podobe archaických mieškov s mladou dizajnérkou Annou Menkynovou.

ÚĽUV