Vzorkovník výšiviek z Polomky

Vzorkovník výšiviek z Polomky

Zuzana Drugová

V zbierkovom fonde Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici sa nachádza vzorkovník výšiviek z obce Polomka na Horehroní na strednom Slovensku. Ide o súbor 67 vzoriek na samostatných kúskoch látok z polovice 20. storočia, ktoré nielen predstavujú motívy a varianty výšivkových vzorov, ale uvádzajú aj ich miestne pomenovania. Sú to napr. názvy hadík, na pílku, na rybku, na žabku, na abecedu, na peňiažťok, ďaťeľinka, na pol srdiečka, stromky, na koľísku, na jabĺčko. Základom výšivky v regióne Horehronia bol pôvodne geometrický ornament vyšívaný prevažne krížikovou výšivkou. Po rozšírení lacného, továrensky vyrábaného materiálu v 30. rokoch 20. storočia sa podstatne zdokonaľuje technické vyhotovenie, začína sa vyšívať novými technikami. Nový materiál a nová farebnosť spôsobili priam kvalitatívny prelom. Ľudový odev v tejto oblasti v tridsiatych rokoch je tvarom i umeleckou výzdobou (najmä výšivkou) vyváženým celkom, ktorý v období, keď inde na Slovensku ľudový odev zaniká, vzbudzuje pozornosť národopiscov a umelcov. Ukážky výšiviek zo vzorníka.

ÚĽUV