Originalita spojená s tradíciou – Tibor Kobliček

Originalita spojená s tradíciou – Tibor Kobliček

Martin Mešša

Tibor Kobliček patrí v súčasnosti na Slovensku k najvýraznejším osobnostiam, ktoré sa venujú výrobe hudobných nástrojov. Jeho záujem o ľudové hudobné nástroje a ich výrobu prestupuje hranice regiónu, kde sa narodil a kde býva. Navyše, okrem ľudových hudobných a zvukových nástrojov sa venuje aj historickým nástrojom. Spolu ide o takmer dvadsať druhov. Do svojej cieľavedomej, systematickej i objavnej práce vložil svoj hudobný, spevácky, interpretačný talent, zručnosť a technické myslenie a tiež individuálny výtvarný názor. Svojská výzdoba väčšiny nástrojov je vari najvýraznejšou črtou jeho produkcie. Jeho výtvarné myslenie sa prejavuje vo variabilnosti ornamentov, ich rozvíjaní, vytváraní vlastných, ktoré síce v technikách vychádzajú zo starších vzorov, ale sú jednoznačne poznačené Kobličkovou tvorivosťou. V rôznom rozsahu využíva vlastne všetky techniky, ktoré slovenská ľudová drevorezba pozná. Polemiku pri jeho nástrojoch vyvoláva najmä používanie dekoru aj na tých miestach a častiach nástrojov, ktoré sa v minulosti nezdobili. Je evidentné, že Kobliček sa vo výzdobe snaží zachovávať bez ohľadu na použitú techniku, či už intuitívne alebo vedome, princípy ľudovej ornamentaliky – skratku, zjednodušenie, symetriu priamu alebo formálnu. Signovaním svojich nástrojov sa hlási k svojmu autorstvu.

ÚĽUV