Krajina detstva Michala Škrovinu

Krajina detstva Michala Škrovinu

Marta Pastieriková

Michal Škrovina patrí k výrazným predstaviteľom insitného umenia na Slovensku. Bol síce mestské dieťa, ale cez prázdniny trávil veľa voľného času u svojich starých rodičov na vidieku. Tradičné dedinské prostredie ovplyvnilo nielen jeho život, ale aj jeho neskoršiu tvorbu. Výtvarné nadanie a technické cítenie ho priviedli na štúdium architektúry do Bratislavy a Prahy. Svoj prvý obrázok na skle – Madonu s dieťaťom – namaľoval roku 1973.

Obrázky Michala Škrovinu majú taký výrazný autorský rukopis a tiež svojské námety, že sú jednoducho nezameniteľné. Vyžarujú pohodu, pokoj a radosť zo života. Autor veľmi dobre pozná výtvarné umenie, je vzdelaný, a predsa má jeho tvorba korene v naivnom poetizme. Tento spôsob výtvarného vyjadrenia je jeho srdcu neobyčajne blízky. Nerobí tak zámerne, je to v ňom, v jeho najhlbšom vnútri.

Z tematickej stránky sú jeho obrázky rôznorodé. Ako prvé začal maľovať sakrálne výjavy známe z ikon (svätý Juraj) a ľudových malieb na skle (Madona s dieťaťom, Posledná večera, Traja králi, Adam a Eva). Tieto témy však spodoboval po svojom a postupne k nim pridával námety nové, v ľudovom umení neznáme (Jonáš a veľryba, Kázanie na hore).

Ťažisko majstrovej tvorby predstavujú obrazy z tradičného dedinského prostredia, ktoré dôverne pozná zo svojho detstva. Niečo z rozprávania starších, mnohé z osobných zážitkov. Patrí k nim napríklad korčuľovanie na zamrznutej rieke, sánkovanie, zbieranie húb a malín, ráňanie orechov, kopanie zemiakov, tradičná žatva, zakáľačka, rúbanie stromov v lese, pasenie kráv i oviec. Silný dojem v ňom zanechala protipožiarna hliadka počas jednej žatevnej noci, hasičské cvičenie, ako aj ničivé živly – povodeň a požiar. Nevšedné čaro má preňho dosiaľ ľudová svadba, veľkonočná oblievačka, vianočný jarmok, prípadne tradičné fašiangové masky. Často maľuje konkrétnych ľudí z detstva – zaujímavé postavy s pozoruhodnými životnými príbehmi. Viaceré jeho obrázky (Reči, Svadba ap.) sú ako písané príbehy, ako zaujímavé knihy. Treba sa pred ne postaviť a veľmi pomaly a pozorne ich „čítať”. Organickou súčasťou jeho tvorby sú pohyblivé figúrky, ktoré plnia funkciu drevených hračiek a súčasne aj zaujímavých výtvarných objektov.

V spolupráci s Ústredím ľudovej umeleckej výroby vedie úspešné kurzy tradičnej maľby na sklo pre verejnosť.

ÚĽUV