Duch Mozarta – Paríž, Praha, Viedeň

Duch Mozarta – Paríž, Praha, Viedeň

Ľubica Pavlovičová

V posledných rokoch naše mestá a mestečká zaplavili obchody s odevmi „z druhej ruky“. Francúzska firma Recyclaid (zaoberá sa použitými odevmi oslovila dva ateliéry vysokých škôl umeleckého zamerania orientované na odevný dizajn – Ateliér odevného dizajnu VŠVU v Bratislave (Slovensko) a Ateliér dizajnu odevov Fakulty multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne (Česká republika). Obe školy dostali možnosť zužitkovať podľa vlastného uváženia staré odevy, ktoré im firma Recyclaid bezplatne poskytla. Podmienkou firmy bolo vytvoriť nové modely na príslušnej výtvarnej úrovni a prezentovať sa na módnej prehliadke vo Francúzsku.

Dobová scéna, na ktorej sa Mozart pohyboval, dodnes inšpiruje výtvarných umelcov – na jednej strane nevyčerpateľné bohatstvo tvarov, dynamika, rafinovaný zmysel pre detail, na druhej strane výrazová umiernenosť a jednoduchá modelácia. Zrejme aj preto sa téma Mozart zdala logickým zadaním pre študentov. Študenti sa dali viesť rôznymi témami, či už Mozartovými skladbami, výrazovými prostriedkami historických kulís alebo životným osudom skladateľa. Výsledky projektu Spirit of Mozart boli prvýkrát predstavené na prehliadke organizovanej firmou Recyclaid v Paríži, s príznačným názvom Ethical Fashion Show. Ďalšie prehliadky sa konali v Prahe a vo Viedni.

ÚĽUV