Husliari súťažili

Husliari súťažili

Miloš Šípka

V novembri 2006 sa na Slovensku uskutočnila prvá národná súťaž husliarov – výrobcov huslí. Z troch desiatok husliarov, ktorí pôsobia na Slovensku, sa do súťaže prihlásilo so svojimi nástrojmi sedem husliarov. Súťažili s desiatimi husľami a jednou violou. Laureátom súťaže sa stal Juraj Vančík z Bratislavy, ktorý do súťaže okrem husieľ doniesol aj violu. Súťaž priniesla optimistický pohľad na súčasnú produkciu husliarskej tvorby na Slovensku. Remeselná, technologická i akusticko-muzikálna zdatnosť súčasných slovenských husliarov má predpoklady zabezpečiť si skromné, no pevné miesto v husliarskej tvorbe nášho kontinentu.

ÚĽUV