Výtvarné dimenzie drotárstva

Výtvarné dimenzie drotárstva

Katarína Hallonová

Ručné spracovanie drôtu predstavuje jeden z najvlastnejších prejavov slovenskej materiálnej kultúry a predmety, zhotovené z drôtu, patria k najtypickejším slovenským remeselným i umeleckým produktom.

Drôt a jeho výnimočné vlastnosti objavili pre úžitkovú a výtvarnú tvorbu slovenskí drotári. Vyvinuli originálne, jednoduché, no mimoriadne efektívne spôsoby práce, spočívajúce v jeho ručnom tvarovaní a viazaní, bez použitia spájkovaných alebo zváraných spojov a na trh priniesli nový typ veľmi obľúbených praktických výrobkov dennej potreby. Charakterizovala ich ľahkosť, vzdušnosť, striedmosť tvarov, čisté línie a citlivé uplatňovanie dekóru, ktorý vychádzal z ľudovej ornamentiky. Materiál i unikátna technológia vtlačila drôteným predmetom nevšedný a zaujímavý vzhľad, takže priťahujú pozornosť ešte aj dnes a autentické pracovné postupy sa stali trvalým inšpiračným zdrojom pre modernú remeselnú i umeleckú tvorbu.

Drôt v súčasnosti nachádza rovnocenné uplatnenie tak v tradičnej ľudovej výrobe, ako aj v umeleckom remesle, dizajne a výtvarnom umení. Objavuje sa v úžitkových predmetoch, v interiérových doplnkoch, šperku, ale aj v plastike, objekte, reliéfe, inštalácii či maľbe, v komorných umeleckých dielach i v monumentálnych objektoch s väzbou na architektúru a exteriér. Remeselníci a výtvarníci skúmajú limity drôtu z hľadiska výtvarného výrazu a hľadajú stále nové možnosti využitia pôvodnej technológie. Do svojich výrobkov a výtvarných prác prenášajú logiku konštrukcie starých drotárskych artefaktov aj tradíciu opletania hlinených nádob, s drôtom experimentujú a kombinujú ho so širokou škálou najrôznejších materiálov. Pôvodné ľudové remeslo sa tak stáva zaujímavým východiskom pre všetkých, ktorí hľadajú originálny umelecký výraz a prináša im dobrodružstvo objavovania nových možností, ktoré poskytuje spojenie moderných výtvarných názorov a nekonvenčného materiálu s pôvodnou technológiou a tradíciou.

ÚĽUV