Zo zimného prieskumu VŠVU

Zo zimného prieskumu VŠVU

Mária Nepšinská

Výsledky práce študentov VŠVU v zimnom semestri 2006/2007 priniesla prezentácia sprístupnená v priestoroch školy. V ateliéri šperku najviac vynikla ucelenou koncepciou i spracovaním kolekcia V hlbokej doline od študentky 5. ročníka Jany Némethovej. Ako námet si zvolila text známej ľudovej piesne V hlbokej doline srnka vodu pije… a jej príbeh pretavila do siedmich grafických obrazov kľúčových momentov deja. Hana Fišerová (ateliér šperku, 5. ročník) dala téme Zvuk podobu hravých miniatúrnych objektov s rôznou intenzitou zvukových signálov.

V ateliéri keramiky študentka 2. ročníka Zuzana Kovalčíková tému hrnček s tanierikom a tretím kusom súpravy s definovanou funkciou riešila jednotným vizuálnym motívom kruhového vlnenia vody. Séria keramických krčahov Lucie Fabiánovej z 5. ročníka tvarom jasne definuje východiská i funkciu stvárneného námetu. Džbán na pivo je podľa slov autorky v podstate „taška na tekutý chlieb“. Z toho vyplýva aj zámerné textilné uchopenie témy.

ÚĽUV