České a slovenské sklo v exile

České a slovenské sklo v exile

Sabína Jankovičová

Výstava České a slovenské sklo v exile, ktorá je sprístupnená v Slovenskej národnej galérii (27. 2. – 11. 5. 008), je rozsiahlym výskumným projektom významnej českej teoretičky Sylvy Petrovej. Autorka v súčasnosti pôsobí na University of Sunderland. Venuje sa predovšetkým histórii českého sklárskeho umenia. Ako výsledok svojho výskumu publikovala v roku 2001 knihu České sklo. Počas výskumu českej sklárskej scény si autorka uvedomila význam autorov, ktorí túto scénu opustili a začali pôsobiť v iných krajinách. Dva roky sa venovala mapovaniu tvorby výtvarníkov vyškolených v Čechách a na Slovensku, ale pôsobiacich dlhodobo a trvalo v iných krajinách. Výsledkom bádania je publikácia České a slovenské sklo v exile. Výstava je jej reprezentatívnym vizuálnym doplnením.
Autorka primárne sleduje charakteristický výraz v prístupe ku sklárskemu materiálu tak ako sa vyprofiloval v dvoch hlavných centrách sklárskej výučby v bývalom Československu, v Prahe (ateliér vedený Stanislavom Libenským) a Bratislave (ateliér Václava Ciglera). Autorka podčiarkuje silu pôsobenia koncepcií tvorby oboch ateliérov a ukazuje, ako získavajú vplyv a nasledovníkov v iných krajinách. Autorka koncipovala výstavu ako predstavenie tvorby autorov trvalo pôsobiacich v zahraničí. Výstava je pre slovenské publikum jedinečnou možnosťou spoznať aktuálnu tvorbu slovenských výtvarníkov trvalo pôsobiacich v zahraničí (Pavol Tomečko, Ján Zoričák, Václav Cigler) a autorov pôsobiacich na Slovensku, ale so silnou väzbou k zahraničiu (Zora Palová, Lukáš Mjartan, Patrik Illo a z histórie Karol Hološko).

ÚĽUV