Šperk ako umelecký solitér

Šperk ako umelecký solitér

Hany H. Kašičková

Na pôde ÚĽUV-u sa v tomto školskom roku opäť uskutočnil kurz autorského drôteného šperku pre dospelých, ktorý autorka článku viedla ako lektorka. Kurz mal podtitul šperk ako umelecký solitér. Tak ako po minulé ročníky, cieľom bolo vytvoriť autorské, originálne a jedinečné objekty, ktoré by vznikali po tvorivom procese, laborovaní a skúmaní danej témy a vyvrcholili realizáciou šperku. Frekventantky prekvapila téma, ktorou bol kanál, nakoľko na prvý pohľad znie veľmi nevýtvarne. Ako som sa však presvedčila už pri obdobnom kurze autorskej paličkovanej čipky, kanál je vďačný motív pre šperk vďaka tvarovej rôznorodosti a neobmedzenej ornamentalite. Z kurzu vyberáme niekoľko zaujímavých prác.

ÚĽUV