TAITO FÍNSKO

TAITO FÍNSKO

Fínske remeslo na Slovensku

Anna-Maija Bäckman

Fínska organizácia remesiel – Zväz umeleckých remesiel a umeleckého priemyslu Taito spolupracuje s Ústredím ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) už niekoľko rokov. Ako výsledok tejto spolupráce vzniklo o. i. PEKNÔ. SK, výstava slovenských tradičných a umeleckých remesiel, ktorá v rokoch 2006 a 2007 putovala po šestnástich miestach vo Fínsku. Turné sa začalo v Tampere a skončilo sa v Helsinkách v decembri 2007. Spolupráca pokračuje predstavením fínskych umeleckých remesiel na Slovensku. Výstava s názvom Taito Fínsko, ktorá sa otvára v Galérii ÚĽUV v Bratislave 13. 3. 2008, navštívi päť slovenských miest a do Fínska sa vráti v januári 2009. Jej cesta sa začne v Bratislave a bude pokračovať do Banskej Bystrice, Rimavskej Soboty, Košíc, Popradu a Ružomberka.

Úmyslom výstavy je predstaviť bohaté kultúrne tradície Fínska a ukázať, čím v súčasnosti žijú naše umelecké remeslá ako činnosť čerpajúca z tradície, no pritom moderná a tvorivá. Prostredníctvom tejto výstavy chceme zároveň upevniť spoluprácu medzi našimi krajinami a vytvoriť novú formu spolupráce a možností na kontakty medzi tvorcami v oblasti umeleckých remesiel.

Do výstavy Taito Fínsko prispeli svojimi prácami regionálne združenia tvorcov v oblasti umeleckých remesiel z rôznych častí Fínska. Mnohé z diel vznikli na základe tradície, druhá časť predstavuje celkom súčasný dizajn. Sú tu textilné výrobky od tradičných nástenných kobercov ryijy po pletené výrobky, keramika, práce z dreva, sklené šperky i práce zo šachoru.

ÚĽUV