Cesta k výrobcovi

Cesta k výrobcovi

O Asociácii ľudovej umeleckej výroby

Eva Kelley

V predchádzajúcom čísle RUD ste si mohli v článku generálneho riaditeľa ÚĽUV Milana Beljaka prečítať o zámere založiť Asociáciu ľudovej umeleckej výroby, ktorá už začína mať konkrétnu podobu, právnu formu, ciele a poslanie. O procese jej zakladania a uvádzania do života vás budeme pravidelne informovať aj prostredníctvom časopisu.

Kde bolo, tam bolo…

…v malej dedinke na strednom Slovensku žil umelecký rezbár. Zo začiatku vlastne ani rezbárom nebol. Už ako chlapec si obyčajným nožíkom vyrezával z kúskov dreva jednoduché predmety. Na miestnom jarmoku zbadal umeleckého rezbára predávajúceho krásne drevené črpáky, lyžičky, misky. Tá vôňa, tvar a kresba dreva ho celkom opantala. Rozhodol sa, že aj on vyskúša vyrezať taký črpák. Chodil častejšie po jarmokoch a snažil sa uložiť si do pamäte presnú podobu tých nádherných predmetov. Sledoval, akými nástrojmi ich skúsení majstri vyrezávajú, čím ich brúsia a opracovávajú. Na jeho veľké prekvapenie mu starší a skúsení rezbári nechceli prezradiť, aké drevo je najlepšie, ako si ho má pripraviť, kde si môže zohnať nástroje. Až neskôr pochopil, že sa báli o svoje živobytie. Mysleli si, že čím viac ľudí bude črpáky vyrezávať, tým menej ich každý z nich predá. Vedel, že v hlavnom meste je organizácia, ktorá by mu pomohla, ale nemal prečo a ani za čo merať takú dlhú cestu. Nevedel ani to, za kým by šiel, čo by mu povedal. Bál sa, že sa v tej veľkej betónovej džungli stratí a strápni… Nechcel odchádzať „na skusy“ ďaleko od domova. Mal rád svoju dedinu, žili v nej predsa všetci jeho kamaráti a rodina. Musel sa teda spoliehať len na to, čo si dokázal zapamätať, keď sledoval prácu skúsených. Trvalo niekoľko rokov, kým sa jeho črpák podobal tým jarmočným.

Aj takýmto exkurzom do detských rokov sa dá vyjadriť, aká dlhá a náročná je pre výrobcov žijúcich mimo veľkých miest cesta k umeleckému remeslu. A nemusela by byť.

Prečo by záver „rozprávky“ nemohol byť takýto modernejší?

… Rozhodol sa, že aj on vyskúša vyrezať taký črpák. Na jarmoku oslovil prvého rezbára, či by mu nevedel pomôcť. Ten mu poradil, aby zašiel do Banskej Bystrice, kde sídli Asociácia ľudových umeleckých výrobcov, a tam mu povedia všetko, čo potrebuje vedieť. Že by to bolo také jednoduché? Nechcelo sa mu veriť. Uveril hneď, ako vstúpil do budovy. Dozvedel sa, že každé remeslo tu má svojho zástupcu, získal kontakty na ďalších rezbárov, nabalili ho literatúrou, povedali, kde si môže zohnať materiál, na akú výstavu či iné podujatie sa ísť pozrieť, kde sa profesionálne priučiť remeslu a tiež kde a ako môže svoje diela predávať.

Tieto a mnohé ďalšie služby by mala poskytovať pilotná Asociácia ľudových umeleckých výrobcov v Banskej Bystrici. Rozhodnutie založiť ju vzniklo po niekoľkých podnetoch hlavne od vás – ľudovoumeleckých výrobcov. Ľudová umelecká výroba je činnosť, ktorú nedokáže vykonávať hocikto. Preto každý, kto je ochotný a schopný venovať sa jej, si zaslúži primeraný servis. Aby však bol výsledok práce skutočne efektívny, vyžaduje si aj vaše zapojenie sa nielen formou samej výroby, ale aj jej propagácie, predaja či udržania vysokej úrovne kvality výrobkov. ÚĽUV je štátna príspevková organizácia, má teda presnú organizačnú štruktúru, štatút, zdroje financovania a v neposlednom rade poslanie, ktoré ju zaväzuje vykonávať veľmi široké spektrum činností. Na presadzovanie záujmov a napĺňanie potrieb užšej skupiny ľudí – v našom prípade výrobcov – existujú neziskové organizácie. Keďže vznikajú vždy na základe „hlasu zdola“, majú predpoklad fungovať oveľa efektívnejšie ako organizácie štátne. Sú pružnejšie, nemajú toľko byrokratických obmedzení, môžu využívať prácu dobrovoľníkov a financie na svoju činnosť získavať z rôznych zdrojov. Pozícia neziskových organizácií je založená na tom, že sa angažujú v oblastiach, ktoré nie sú dostatočne lukratívne pre podnikateľský sektor, a zároveň v nich dokážu pôsobiť efektívnejšie ako sektor verejný. Majú niekoľko právnych foriem, my sme pre Asociáciu vybrali občianske združenie. Nabudúce vám predstavíme jeho štatút, personálne obsadenie, ale aj práva a povinnosti jeho členov – ľudovoumeleckých výrobcov.

ÚĽUV