Ferdiš Kostka – dedič stáročnej tradície

Ferdiš Kostka – dedič stáročnej tradície

Milan Greguš

Koncom minulého roka uplynulo 130 rokov od narodenia stupavského džbankára a keramikára Ferdiša Kostku. Ferdiš Kostka je pokračovateľom známej a rozvetvenej džbankárskej rodiny Putzovcov (Puczovcov) zo Stupavy. Narodil sa 11. októbra 1878 v Stupave. Vyrastal v prostredí otcovej džbankárskej dielne, ktorú po otcovej smrti viedol Ferdišov brat Ján. Po absolvovaní ľudovej školy v rokoch 1884 – 1891 nastúpil Ferdiš k bratovi Jánovi ako učeň. Po zložení tovarišských skúšok pracoval spolu so starším bratom Jánom v rodinnej dielni v Stupave. Starší Ján vynikal citom pre farby a kreslenie, Ferdiš jemnou modeláciou hliny. Výrobky vystavovali na svetovej výstave vo Viedni (1873), na Národopisnej výstave českoslovanskej v Prahe (1895), na milenárnej výstave v Budapešti (1896) a na svetovej výstave v Bruseli (1897), kde získali aj ocenenie.

Po prvej svetovej vojne už bez brata Jána obnovil poškodenú dielňu a pokračoval v práci. Jeho dve deti, syn Arnošt a dcéra Magda, vyrastali v otcovej stupavskej dielni a snažili sa pokračovať v keramickej tvorbe svojich predkov. V starom rodinnom dome a v dielni Ferdiša Kostku je od roku 1968 zriadené Múzeum Ferdiša Kostku.

Veľká pozorovacia schopnosť a modelovacia zručnosť si vyžadovala viac autorskej tvorby, ktorú F. Kostka zužitkoval vo figurálnej tvorbe. Uvedomil si hodnotu rázovitého stvárnenia ľudových postavičiek. Námety čerpal z bežného života v rodnej Stupave. Tak vznikali postavičky žien mútiacich maslo, oddychujúcich poľovníkov, žobrákov prosiacich o almužnu, pracujúcich vinohradníkov a roľníkov či muzikantov. Vsérii Džbankárska práca zobrazuje celý postup výroby v rodinnej džbankárskej dielni od kopania hliny až po predaj zákazníkovi. Postavičky formoval zásadne len voľnou rukou. Práve figurálna tvorba Ferdiša Kostku vrátila stupavskej dielni zašlú slávu.

V roku 1946 bol Ferdišovi Kostkovi udelený titul národný umelec. Stal sa prvým nositeľom tohto nového najvyššieho ocenenia v Československu. Pracoval takmer do svojich posledných dní. Zomrel v 28. júla 1951 vo veku nedožitých 73 rokov. Posledná rozlúčka s majstrom Ferdišom Kostkom bola prvým štátnym pohrebom v Stupave. Busta na náhrobku je dielom Ferdišovho synovca, sochára Jozefa Kostku.

ÚĽUV