Klauzúry na Dreve

Klauzúry na Dreve

Roman Hrčka

Tohtoročné zimné klauzúrne práce sa na študijnom odbore Dizajn a tvarovanie dreva, ktorý vedie akad. soch. Marián Huba, niesli v duchu kuchynských a bytových doplnkov. Úlohou študentov tretieho ročníka (pod pedagogickým vedením Dušana Rychtárika a Romana Hrčku), bolo navrhnúť a vytvoriť ľubovoľný úžitkový kuchynský doplnok. Téma bola koncipovaná širšie, aby sa každý študent mohol zamerať na iný dizajnérsky produkt využiteľný v kuchynskom priestore. Úlohou študentov štvrtého ročníka (pod pedagogickým vedením Mariána Hubu a Petra Jakaba) bolo zas navrhnúť a vytvoriť nábytkový doplnok využiteľný na krátkodobé odloženie šatstva (stojaci vešiak, nemý sluha, nástenný vešiak…). Pri oboch zadaniach sa kládol dôraz na invenčnosť výtvarného riešenia a na remeselné spracovanie výrobku, ktorý musel spĺňať príslušné funkčné, praktické a hygienické kritériá. Z hľadiska ďalšej možnej sériovej výroby bolo treba výrobok navrhnúť tak, aby sa dal čo najjednoduchšie vyrobiť.

ÚĽUV