Kruhy na vode 2008

Kruhy na vode 2008

Redakcia

Prvý ročník súťaže dizajnu orientovaného na remeslo Kruhy na vode bol vyhlásený v roku 1999. Bienálna súťaž má teda už desať rokov a jej piaty ročník potvrdil, že sa stala jedinečnou platformou úžitkového umenia, dizajnu a remesla najmä pre mladých tvorcov. ÚĽUV ako organizátor súťaže ňou jasne deklaruje svoj záujem podporiť rozvoj týchto odborov výtvarnej činnosti, ktoré čerpajú inšpiráciu z tradičných ľudových zdrojov remesiel a v novom kontexte ju obohacujú o súčasnú skúsenosť. V poslednom ročníku 2008 súťažilo doteraz najviac účastníkov s najväčším počtom prác.

Do súťaže sa prihlásilo vyše 200 účastníkov s vyše 800 prácami. Oproti predchádzajúcemu ročníku mala súťaž inovované podmienky – súťažné kategórie sa vrátili k materiálovému členeniu drevo, kov, textil, keramika a voľná kategória (bez obmedzenia materiálov). Sekcia A bola určená profesionálom a študentom vysokých škôl a sekcia B študentom stredných škôl. Súťaž bola medzinárodná, opakovane sa prihlásili české stredné aj vysoké školy z Prahy, Ústí nad Labem, Hradca Králové a Veľkých Opatovíc. K výstave bol vydaný dvojjazyčný katalóg.

ÚĽUV