Nový ornament

Nový ornament

Adriena Pekárová

Ateliér textilného dizajnu bratislavskej VŠVU spolupracuje už tretí rok s viacerými európskymi školami s výučbou textilu vďaka projektu Rooms for free. Spolu s Technickou univerzitou v Liberci a Akadémiou výtvarných umení v Lodži sa stretli aj v októbri 2008 na spoločnom workshope v Kremnici, kde sa spoznávali technológiu paličkovanej čipky. Po návrate na svojich materských školách spracovávali nové skúsenosti transformovali čipkový ornament do súčasného textilného dezénu. Výsledky tejto práce sa sústredili na výstave v Dizajn štúdiu ÚĽUV, ktorá bola otvorená koncom januára 2009. Poľský ateliér predstavil najmä koberce žakárové tkaniny, českí študenti textílie realizované sublimačnou tlačou a bratislavskí študenti využívali techniku sieťotlače.

ÚĽUV