Stavebnica – kreatívna hračka

Stavebnica – kreatívna hračka

Michal Hanula

Už tretí rok existuje na Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku študijný odbor tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov, pri ktorého zrode stáli dizajnéri Michal Hanula a Ľubomír Žila. Jednou z tém klauzúrnych prác uplynulého polroka bola stavebnica. Študenti mali použiť priestorové 3D skladanie, zdravotne neškodný materiál a realizáciu v dostupných technológiách. Na úlohu vytvoriť invenčnú stavebnicu sú ideálnou skupinou, keďže sami ešte nedávno boli deťmi. Vyskúšali sme si metódu brainstormingu. Úlohe predchádzal výskum a analýza už jestvujúcich stavebníc. Chceli sme dosiahnuť, aby študenti využili čo najväčší potenciál bez obmedzení. Potom sme vybrali tie najlepšie, ktoré by sa mohli uplatniť v praxi a mohli byť zhotovené v adekvátnom materiáli. Hodnotili sme podľa platných kritérií na hračku: kvalita, zhotovenie (technológia), dizajn, originalita, použitie hračky (didaktické využitie, výchovný účel), emocionalita. Výslednej realizácii predchádzala tvorba modelov a materiálno-konštrukčné skúšky. Konštatujeme, že skoro všetci študenti dosiahli dobré výsledky, návrhy sú zaujímavé a dajú sa priemyselne vyrábať.

ÚĽUV