Výstavy v Galériách a predajniach ÚĽUV

Výstavy v Galériách a predajniach ÚĽUV

Redakcia

V minulom roku začal ÚĽUV vo svojich vybraných galerijných a predajných priestoroch uskutočňovať program autorských výstav ľudovoumeleckých výrobcov, umelcov a remeselníkov. Ich cieľom je prostredníctvom širších kolekcií výrobkov predstaviť autorov a výrobcov, ktorí poväčšine zostávajú pre bežných návštevníkov predajní anonymní. Týmto prezentáciám bol vyhradený a prispôsobený priestor v predajniach ÚĽUV v Bratislave, v Banskej Bystrici a Tatranskej Lomnici, ktoré to svojou rozlohou a dispozíciou umožňujú. Každú výstavu dopĺňa stručný profil výrobcu (pre cudzincov v anglickom jazyku) a vystavené výrobky sú predajné. Kolekcie sa jednak z tohto dôvodu a jednak z dôvodu, že sú putovnými výstavami, podľa potreby priebežne dopĺňajú. Výstavy sa obmieňajú štvrťročne.

ÚĽUV