Nie je škola ako škola

Nie je škola ako škola

Rozhovor s riaditeľkou Školy remesiel ÚĽUV – Oľgou Fratričovou

Jana Rajniaková

Vzdelávacia úloha bola ÚĽUV-u prisúdená už pri jeho vzniku. Podoby a formy vzdelávacích aktivít sa v priebehu jeho existencie menili a kreovali, až pokým v 90. rokoch nezačal s organizáciou inštruktážnych kurzov najprv pre pedagógov a potom aj pre verejnosť v podobe voľnočasových aktivít. Nazhromaždený dokumentačný materiál, skúsenosti, kontakty s najlepšími výrobcami na Slovensku a záujem o živé predvádzanie techník dávali na to dobré predpoklady. Súčasťou Školy remesiel v Bratislave je dnes päť remeselníckych dielní s potrebným vybavením i materiálom, a to drevárska, hrnčiarska, tkáčska, košikárska a drotárska dielňa.

Hlavným cieľom pri vzniku školy bolo naplniť záujem širokej verejnosti o tradičné remeslá, spopularizovať ľudovú umeleckú výrobu, postarať sa o kontinuitu tradičnej výroby. Najväčší záujem je od počiatku až podnes o hrnčiarske kurzy. Otvárali sa tiež kurzy paličkovania čipiek, rezbárstva, maľby na sklo, zdobenia kraslíc a medovníčkov, výroby zo šúpolia (šúpoľové bábiky aj stáčané šúpolie), drotárstva. Prvými priekopníkmi lektorskej činnosti boli sami výrobcovia a majstri ľudovej umeleckej výroby. Záujem o kurzy mimo Bratislavy si vynútil regionálne rozšírenie inštruktážnych aktivít a v roku 2005 sa otvára Regionálne centrum remesiel v Banskej Bystrici s vlastnou ponukou kurzov.

V súčasnosti je 24 kurzov akreditovaných ministerstvom školstva, ďalšie sa vyučujú ako krátkodobé kurzy. Do kurzov dochádzajú záujemcovia nielen z mesta, v ktorom sa kurz organizuje, ale aj z bližšieho či vzdialenejšieho okolia, aj zo zahraničia, napr. z Rakúska.

ÚĽUV