Textilné citácie a paradoxy

Textilné citácie a paradoxy

Magda Klobučníková

V uplynulom roku sa uskutočnili dve významné prezentácie diel akad. mal. Evy Cisárovej- Minárikovej. Napriek tomu, že tvorba akad. mal. Evy Cisárovej- Minárikovej bola od roku 1971 súčasťou národných i medzinárodných prehliadok úžitkového umenia, bola uvedená výstava prvou samostatnou a rozsiahlou prezentáciou jej tvorby. Koncepcia výstavy bola postavená na textilnej tvorbe, iné činnosti – pedagogická a publikačná – boli pripomenuté iba textom.

Počas štúdií pracuje súčasne s obomi médiami – maľbou i textilom, ale rýchlo podlieha čaru tkania na ráme. Počas vysokoškolského štúdia realizuje rad tapisérií. V sedemdesiatych rokoch sa autorka obracia k historickým textíliám ako k zdrojom inšpirácie. Vhodné témy nachádza v prácach flámskej i francúzskej proveniencie zo 16. storočia. Cituje ich fragmenty a interpretuje v nových súvislostiach. Následne vytvára rad diel s dominantným výtvarným prvkom – uzlom. Neskôr do uzlov vkladá použité nájdené či zozbierané artefakty, ktoré v nových kontextoch nadobúdajú nové významy. Vytvára rad knižných objektov, vzorkovníky a abecedníky písma zo zozbieraných iniciál, stužiek, nášiviek. Knižné objekty po roku 2000 sú realizované kombináciou techník, historických listín a textílií, s vložením prírodných fragmentov a maliarskymi zásahmi. Posledným okruhom tvorby zastúpeným na výstave je textilná miniatúra, ktorú autorka realizuje pre domáce i zahraničné prehliadky od začiatku deväťdesiatych rokov.

ÚĽUV