Young White & Fresh

Young White & Fresh

Mária Nepšinská

Na výstave autorského keramického dizajnu s názvom Young White & Fresh, ktorá sa konala v Bratislave do polovice januára 2010, svoju najnovšiu tvorbu predstavili mladí slovenskí a českí autori. Názov výstavy prezrádza ústrednú myšlienku spoločného projektu: young – mladý originálny dizajn, white – farba materiálu (porcelán) ako médium spájajúce vystavujúcich dizajnérov, fresh – nová a svieža produkcia. Cieľom projektu bolo priblížiť nové smerovanie keramického dizajnu na Slovensku, hoci jeho protagonisti pochádzajú z rôzneho prostredia, avšak na vyjadrenie svojich myšlienok používajú rovnaké médium. Vystavovali Martin Bu (SK), Milan Hanko (SK), Petr Hůza (CZ), Simona Janišová (SK), Markéta Nováková (CZ), Veronika Selingerová (CZ).

ÚĽUV