Dožinky

Dožinky

Darina Arce

Názov výstavy Dožinky sa stal symbolickým vyjadrením umeleckej „žatvy“ v Dizajn štúdiu ÚĽUV (december 2010). Výstava bola stretnutím štyroch mladých výtvarníčok. Daniela Mládenková predstavila kolekciu šperkov – prevažne brošní. Zjavne sa dáva inšpirovať prírodou, faunou aj flórou. Zušľachťuje prírodniny vzácnymi kovmi, používa netradičné spojenia prírodného a umelého. Pavla Lazárková Trizuljaková sa predstavila asamblážovým konceptom v duchu vlastnej technológie „co dům dal“. Na papierovom podklade vytvára obrazy z každodenne používaných bežných „kuchynských“ surovín, ako sú zrná, plodiny, múka, káva, ale aj popol a iné. Využíva ich odlišnú štruktúru či farebnosť. Andrea Vitteková vytvorila kolekciu dvoch prepojených svetov v podobe bielych a čiernych vankúšov – klasického symbolu rodinného krbu, pohodlia a pokoja. Jana Zaujecová spracováva do výtvarných objektov vlnenú plsť, papier či iné látky. Kombinuje biele a čierne plochy, odieva ich do odlišných materiálov a tvarov a do plochy vtláča odtlačky zjednodušených obrazcov.

ÚĽUV