Nórsko-slovenský projekt TEXNORSK sa končí

Nórsko-slovenský projekt TEXNORSK sa končí

Mária Fulková

Projekt Jeden priestor – mnoho ciest s anglickým názvom One space – many way je výsledkom spolupráce dvoch vysokých škôl – Telemark University College v Raulande a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Nórska Katedra ľudovej kultúry a slovenská Katedra textilnej tvorby predstavili práce svojich študentov v rámci projektu TEXNORSK, podporovaného Fondom NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania. Výstava Jeden priestor – mnoho ciest, prezentovaná v galérii Skinnarlandsamlinga v Raulande v dňoch 22. 9. – 4. 10. 2010, ponúkla práce nórskych a slovenských študentov, ktoré reflektujú fakt zanikajúcich textilných techník nórskeho a slovenského tradičného umenia, ako sú modrotlač, paličkovanie, plstenie, nórske tradičné pletenie a tkanie. Vystavené exponáty vznikali v priebehu workshopov a stáží nórskych i slovenských študentov a pedagógov na oboch školách. Najpočetnejšiu skupinu vystavených diel tvorili textílie tlačené technikou modrotlače. Nórski študenti sa s touto technikou stretli prvýkrát a vytvorili svoje textílie pôvodnou technológiou tlače z vlastnoručne vyrobených drevených foriem. Slovenskí študenti, pre ktorých modrotlač nie je neznáma, siahli po kombinácii sieťotlače a voľného experimentovania s drevenou formou. Projekt trvajúci takmer dva roky sa v decembri 2010 skončil.

ÚĽUV