Podchlebáky

Podchlebáky

Konopné reminiscencie

Božena Adamicová

V kraji pod Javorinou tkali ženy originálnu bytovú textíliu používanú na ochranu chleba a koláčov pred hmyzom, hlodavcami, prachom a nečistotami, ktorú podľa jej určenia aj pomenovali: podchlebáky. Tradícia tvorby tejto účelovej tkaniny je stará asi 150 rokov. Podchlebáky boli dvojaké – krátke a dlhé. Mali rovnakú šírku – 60 až 75 cm. Dĺžka krátkych podchlebákov sa pohybovala okolo 80 až 90 cm, dlhých od 160 do 190 cm. Krátke podchlebáky slúžili predovšetkým na zabalenie chleba ako ochrana pred hmyzom, ale aj na to, aby chlieb neoschol. Dlhý podchlebák sa používal pri nosení koláčov na svadby, krstiny a iné významné udalosti. Do koša sa vložil podchlebák, pričom jeho konce prevísali cez okraj, kôš sa naplnil pečením a nad celým nákladom sa strapce podchlebáka zviazali, aby ho zabezpečili pri prenášaní v noši na chrbte. Z kúska konopného plátna sa vyvinul umelecký textilný výrobok s obdivuhodnými miniatúrnymi vzormi.

ÚĽUV