Čarovanie s fotografiou

Čarovanie s fotografiou

Rozhovor s fotografom Pavlom Janekom

Nora Čechmánková

Pavel Janek (1933, Bratislava) študoval v rokoch 1947 – 1953 odbor fotografia na Vyššej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (VŠUP). V rokoch 1955 – 1967 bol zamestnaný ako fotograf v Ústredí ľudovej umeleckej výroby. Od roku 1967 je samostatným výtvarníkom. Jeho doménou bolo fotografovanie výtvarných diel. Dvadsať rokov pôsobil tiež ako fotograf módy v časopise Dievča. Okrem toho vytvoril niekoľko cyklov umeleckých fotografií, ktoré patrili k avantgarde slovenskej fotografie. V súčasnosti pokračuje v spolupráci s ÚĽUV-om, pre ktorý fotografuje technologické postupy tradičných výrob.

Počas pôsobenia v ÚĽUV-e sa podieľal na dokumentovaní krojov a tradičných výrob pri výskumoch v teréne. Fotografoval výrobky a graficky upravoval brožúrky vydávané ÚĽUV-om. Ako umelecký fotograf sa zúčastňoval na mnohých výstavách, doma aj v zahraničí, osobné prezentácie mal v Bratislave aj v niekoľkých slovenských mestách. Témy jeho fotografií boli väčšinou iniciované úvahami nad niečím… Tak vznikla séria fotografií Náš každodenný. Pracoval tiež technológiou fotogramu (pracujete fotograficky, ale bez fotoaparátu).

ÚĽUV