Kruhy na vode / Rings in Water 2012

Kruhy na vode / Rings in Water 2012

Inšpiračné zdroje

Pre 7. ročník súťaže Kruhy na vode po prvý raz vyhlasovateľ vymedzil inšpiračné zdroje, z ktorých by mali súťažné práce vychádzať. Základné okruhy tém, ktoré sú pre súťažiacich autorov východiskovým materiálom pre tvorbu nových diel úžitkového umenia, umeleckého remesla a dizajnu, sú:

– vtáčia ornamentika z výšivky

– rastlinná ornamentika z keramiky

– architektonická ornamentika z črpákov

– geometrická ornamentika z kovových praciek

Určené inšpiračné zdroje môžu súťažiaci použiť v každej kategórii bez ohľadu na pôvodný materiál, na ktorom sa vyskytovali, a techniku, ktorou boli zhotovené.

ÚĽUV