Kruhy na vode / Rings in Water 2012

Kruhy na vode / Rings in Water 2012

Inšpiračné zdroje

Redakcia

Pre 7. ročník súťaže Kruhy na vode po prvý raz vyhlasovateľ vymedzil inšpiračné zdroje, z ktorých by mali súťažné práce vychádzať. Základné okruhy tém, ktoré sú pre súťažiacich autorov východiskovým materiálom pre tvorbu nových diel úžitkového umenia, umeleckého remesla a dizajnu, sú:

Určené inšpiračné zdroje môžu súťažiaci použiť v každej kategórii bez ohľadu na pôvodný materiál, na ktorom sa vyskytovali, a techniku, ktorou boli zhotovené.

ÚĽUV