Rastislav Haronik – Keramikár a zberateľ so slnkom v srdci

Rastislav Haronik – Keramikár a zberateľ so slnkom v srdci

Nora Čechmánková

Rastislav Haronik (1948 Prievidza) absolvoval odbor keramika na Strednej škole umeleckého priemyslu (SŠUP) v Bratislave pod vedením akademického sochára Teodora Lugsa. Okrem keramiky sa celý život venuje zberateľstvu a ľudovým remeslám. Žije vo Vyšehradnom (časť Nitrianskeho Pravna, oblasť s pôvodným nemeckým osídlením) v nemeckom dome z roku 1873, ktorý zrekonštruoval v pôvodnom slohu a ktorý v roku 1993 získal od dánskeho princa ocenenie Europa Nostra.

Po skončení školy pracoval v pamiatkovom ústave, kde rekonštruoval keramiku z archeologických nálezov v starej Bratislave. Potom nastúpil do ÚĽUV-u na miesto výtvarníka, neskôr sa zamestnal v Osvetovom stredisku v Prievidzi, kde viedol amatérsku výtvarnú činnosť v okrese. V roku 1975 začal opravovať dom a z hliny nájdenej na okolí robil keramiku pre ÚĽUV – čutory, formy na pečenie, pekáče, koreničky a soľničky, hranaté fľaše, dózy na potraviny, knižky, kachlice. Mal vždy svoj vlastný, neopakovateľný sortiment, zdobený engobou, rytým a nalepovaným dekorom. Čerpal najmä z tradičnej keramiky regiónu v okolí Prievidze. V roku 1990 začal podnikať. Robil kachľové pece, niektoré aj podľa archeologických nálezov, pre múzeá. Venuje sa aj vlastnej tvorbe – taniere, misy, reliéfy rozvíjané do autorských polôh.

Dlhé roky sa venuje zberateľstvu – v zbierke má drevené plastiky, prútie, luby, hračky, drotárske výrobky, maľby na skle, sklo určené pre ľudové prostredie, textil; keramika je z celého Slovenska, nábytok a odev z miestnych zdrojov. Pred 12 rokmi založil vo Vyšehradnom klub KTTT (Klub tradičných textilných techník), kde sa ženy učia rôzne, i zaniknuté textilné techniky. Robí malé výstavky keramiky a odevu v regióne. V dedine v súčasnosti spolupracuje na rekonštrukcii ďalšieho typicky nemeckého domu s poschodovým priečelím, kde by chcel zriadiť expozíciu zo svojich zbierok. Založil tiež občianske združenie Vyšehrad, v rámci ktorého realizuje rôzne aktivity v obci (renováciu niekdajšieho mlyna, vybudovanie malého skanzenu historických stavieb, vybudovanie športového ihriska, kurzy tradičných výrob, prázdninové kurzy pre deti atď.).

ÚĽUV