Sit, Lay, Play… Seď, Lež, Hraj sa…

Sit, Lay, Play… Seď, Lež, Hraj sa…

Redakcia

Pod týmto názvom predstavila Zuzana Šišovská v Dizajn štúdiu ÚĽUV svoju prvú samostatnú výstavu po absolvovaní štúdia v roku 2011 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri textilného dizajnu. Výstava sumarizuje najlepšie projekty, ktoré vytvorila na pôde školy a ktoré boli vystavené na viacerých výstavách ateliéru textilného dizajnu a priniesli autorke aj ocenenia. Tým posledným je 1. miesto v súťaži Cena profesora Jindřicha Halabalu 2011 v kategórii nábytkového dizajnu. Výstave dominuje téma sedacích mäkko čalúnených prvkov do interiéru obohatených o rozmer variabilnosti a relaxačného účinku. Seď, lež, hraj sa – to sú vlastne polohy tela spojené s pohodlím, komfortom, potešením, hravosťou. Dizajn charakterizujú organické formy prvkov a mäkké tvarovanie s ohľadom na ergonomické parametre. Perfektná realizácia a spracovanie detailov v spojení s výberom progresívnych moderných materiálov hovoria o koncepčnom uvažovaní.

ÚĽUV