Sklo mám najradšej na svete

Sklo mám najradšej na svete

Rozhovor s Marikou Račekovou

Adriena Pekárová

Marika Račeková (Berkyová) absolvovala ateliér skla na Katedre úžitkových umení VŠVU v roku 2008. Svoju profesionálnu dráhu začala ako dizajnérka a grafička v jedinej slovenskej sklárni a. s. Rona v Lednických Rovniach. Popri svojich povinnostiach internej dizajnérky, keď navrhuje predovšetkým dekóry pre úžitkové sklo zn. Rona, sa venuje aj vlastnej tvorbe. V roku 2009 jej udelili špeciálnu cenu Rona, ktorá je súčasťou udeľovania cien sklárskej galérie Nova. Získala tak možnosť vyvzorovať v sklárni svoju prvú kolekciu, ktorú nazvala To be… a predstavila ju verejnosti v lete 2011. „Tú ideu som nosila v hlave už dlhšie – vyskúšať všetky sklárske techniky dekorovania, ktoré sú v Rone stále aktuálne a používajú sa. Vybrala som si dekóry z rôznych svetových kultúr, bohaté na farby a štruktúry, zoštylizovala som ich a aplikovala ich na vyfúknutý nepravidelný tvar vázy. Kolekciu tvorí 15 váz, každá je inšpirovaná nejakou krajinou – Japonsko, Čína, Rusko, Taliansko, Francúzsko, stredoázijské kultúry… Názvom To be… som chcela vyjadriť, že vnímam tradičný dekór ako istý nadčasový základ, ktorý existuje, funguje… Historické dekóry a ornamenty z textílií, nádob, z interiérov a priečelí budov prešli akúsi „cestu časom“ z inej doby do prítomnosti. Preniesla som ich do iného média a tým sa zmenila ich estetika, ale kultúrny odkaz zostal. Pri tvorbe kolekcie som využila postupy, ako striekanie a maľovanie organickými farbami, brúsenie, diaryt, pantograf s vtieraným zlatom.“

ÚĽUV