Soňa Belokostolská – majsterka batikovaných kraslíc

Soňa Belokostolská – majsterka batikovaných kraslíc

Anna Chlupová

Na Slovensku patrí batikovanie k najstarším a najrozšírenejším technikám v kraslicovej tvorbe. Vynikajúcou maliarkou kraslíc batikovaných trubičkou bola dlhé roky Štefánia Dudáková z Domaniže, majsterka ľudovej umeleckej výroby. Po jej smrti na dlhý čas vymizli domanižské kraslice z predajní ÚĽUV. Soňa Belokostolská z Považskej Bystrice sa rozhodla pre túto náročnú techniku a pre vzory z Domaniže a prezentovala ich v roku 2009 na celoslovenskej súťaži kraslíc. V rokoch 1992 a 1993 absolvovala kurzy ešte u Š. Dudákovej a osvojila si celú škálu ornamentálnych vzorov. V roku 1994 zaradila Soňa Belokostolská ako učiteľka výtvarnej výchovy zdobenie kraslíc do učebných osnov a okrem iných tradičných výrob učí túto kraslicovú techniku doteraz. Za kvalitu svojich výrobkov získala v roku 2011 titul majsterky ľudovej umeleckej výroby.

ÚĽUV