Tradičná hračka

Tradičná hračka

Miroslav Žabenský

Regionálne kultúrne strediská v Bielsku-Bialej (Poľsko) a v Dolnom Kubíne (Slovensko) usporiadali v roku 2011 už 9. ročník medzinárodného bienále súťaže Tradičná hračka. Témou súťaže boli hrdinovia detských rozprávok, bájí a povestí. Do súťaže zaslalo svoje práce 332 dospelých i detských tvorcov z Poľska, Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Srbska. Celkový počet súťažných prác bol 652 hračiek. S vyhlásenou témou – bohatieri básní, rozprávok a legiend – korešpondovala menšia časť zaslaných prác. Súťažilo sa v kategóriách dospelých a detí a v skupinách Tradičná ľudová hračka, Hračka zo sveta rozprávok, bájí a povestí, Súčasná hračka. Porota udelila všetky prvé miesta v kategórii dospelých tvorcov súťažiacim zo Slovenska (Miloslav Jaroš, Viera Farská, Blažena Kriváková).

ÚĽUV