Karol Skřipský – básnik prírody

Karol Skřipský – básnik prírody

Daša Ferklová

Narodil sa v Brne, jadro tvorivého života prežil na Slovensku, umrel vo Švajčiarsku. Jeho fotografická tvorba začala ako mladícka záľuba, súvisiaca s turistickou aktivitou. Očarený slovenskou prírodou a najmä horami, presťahoval sa roku 1932 na Slovensko, kde v prostredí Malej Fatry v roku 1934 postavil a prevádzkoval Horský hotel v dnešnej Štefanovej pri Terchovej. Výsledky svojej fotografickej činnosti publikoval v niekoľkých periodikách. V polovici 30. rokov 20. stor. mal v brnenskom múzeu prvú samostatnú výstavu, ktorou vstúpil do povedomia fotografickej verejnosti. K fotografovaniu sa vrátil po II. svetovej vojne, začal pracovať aj ako kameraman a režisér v Slovenskom filme, neskôr sa stal riaditeľom Štúdia populárno-vedeckých filmov. Prelomovým rokom v živote Karola Skřipského bol rok 1968. Tento medzník rozdelil jeho filmovú a fotografickú tvorbu do dvoch základných vývinovo-tvorivých etáp (1930 – 1968 a 1968 – 1993). V prvom tvorivom období popri fotografickej práci dominuje Skřipského filmárska činnosť. V priebehu rokov 1947 – 1968 nakrútil viac ako 50 autorských filmov, v ktorých vyzdvihoval harmóniu a jednotu človeka a prírody. Viaceré z jeho etnografických filmov získali rôzne ocenenia. V 70. – 80. a začiatok 90. rokov 20. storočia, je rozsiahlejšia jeho fotografická činnosť, s fotoaparátom precestoval kus sveta, fotografoval v Taliansku, Španielsku, Francúzsku, v Izraeli, v USA, na Sahare a vo švajčiarskych Alpách. Tak vznikali fotografie ním milovaných hôr, ale aj ľudí žijúcich v týchto krajinách, ktorých zachytával svojim objektívom vo chvíľach pracovných i sviatočných. Cez človeka a jeho prostredie odhalil nielen krásu krajiny, ale i krásu hmoty, štruktúru tvarov, zachytával farebné detaily v mramore, dreve, piesku, snehu či vode. Časť ikonického materiálu z tvorby Karola Skřipského je sústredená v Slovenskom národnom múzeu v Martine a čaká na ďalšie spracovanie. Ostatná prezentácia Skřipského diela bola na 15. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Etnofilm Čadca 2008.

ÚĽUV