Konopná nostalgia

Konopná nostalgia

Ingrid Abrahamfyová

V priebehu desaťročí ľudový odev menil svoj vizuál a jeho tradičná forma inšpirovala, inšpiruje a zaručene bude inšpirovať modernú textilnú tvorbu aj v budúcnosti. Výstava, zahájená 21. februára 2013 vo výstavných priestoroch Múzea mesta Bratislavy vo výstavnej sieni Stará radnica, má ambíciu prepojiť staré s novým a ukázať historickú kontinuitu v oblasti odievania a textilných predmetov každodennej potreby. Má tri časti. Etnologickú časť výstavy predstavujú 100 – 150 ročné krojové súčiastky, stolovú bielizeň i kútne plachty z oblasti Bratislavy, ďalšiu časť tvorí stručný prierez tvorby Boženy Adamicovej, majsterky ÚĽUV, ktorá sa dlhé roky venuje práci s konopným materiálom. Odevy, aj interiérové doplnky vyzdobila pôvodnou ľudovou výšivkou z oblasti Moravského Lieskového a sú dokladom toho, že aj dnes môže tradičné pôsobiť aktuálne a nájsť si svojho nositeľa. Tretia časť výstavy je venovaná tvorbe súčasných autorov a ukazuje ako naša tradícia ovplyvnila a stále ovplyvňuje ich tvorbu. Autorky výstavy Katarína Nádaská a Ingrid Abrahamfyová ponúkli priestor na prezentáciu stredoškolským študentkám textilného odboru zo Strednej školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, autorkám mladšej i staršej generácie i dielam renomovaných tvorkýň, ktoré vystavujú čipky v striebre, výšivky v podobe fototlačí, drobné motívy v koláži a aplikácii či partu v jej najsúčasnejšej podobe. Všetky diela majú spoločné nadviazanie na typickú črtu a vlastnosť slovenského ľudového prejavu – na jeho baladickosť a lyrickosť aj v predmetoch každodenného života.

ÚĽUV