Krotitelia chaosu

Krotitelia chaosu

Redakcia

V priestoroch Umelecko priemyslového múzea v Brne sa od septembra minulého roka odohrávala výstava zacielená na dekorativizmus a ornament s názvom Tichá revolúcia vo vnútri ornamentu – Experimenty dekoratívneho umenia v rokoch 1880 – 1930. Pripravila ju Moravská galéria a je súčasťou väčšieho projektu Po stopách moderny. Ornament zvykneme vnímať ako záležitosť formy, ako výplň, náhradu. Oficiálne dejiny umenia sa cez neho nepíšu a modernizmus z neho urobil nepriateľa či dokonca zločin. Práve tieto zaužívané názory a stereotypy sa snaží búrať výstava, ktorá mieri na silné obdobie dekorativizmu s jeho vyústeniami v podobe secesie, art deca, kubizmu, rannej moderny. Výstavu kurátorsky pripravila Lada Hubatová-Vacková, ktorá sa téme ornamentu viac rokov venuje vo svojej výskumnej práci. Dekoratívne umenie sa snaží ukázať bez modernistických predpojatostí, s poukazom na jeho konotácie so súdobými vedeckými objavmi, na spojenia s botanikou, teóriou farieb, optikou, filmom, fotografiou. V pôsobivej inštalácii – historické vitríny, tmavé steny, na ktorých exponáty dopĺňajú ilustračné kriedové ornamenty dobrovoľných dekoratérov, predstavujú známi (ale aj neznámi) českí i zahraniční umelci diela z oblastí ako keramika, sklo, cín, textil, knižná kultúra. Súčasťou výstavy sú aj historické herbáre, zbierky motýľov, kryštály. Prepojenie so súčasným umením reprezentuje niekoľko multimediálnych zásahov.

ÚĽUV