Kruhy na vode 2012

Kruhy na vode 2012

Viera Kleinová

Siedmy ročník súťaže Kruhy na vode bol vyhlásený v dvoch sekciách – jedna bola určená pre profesionálov – výtvarníkov, remeselníkov, dizajnérov, výrobcov a študentov vysokých škôl, druhá pre študentov stredných škôl. Na účasť v súťaži boli vyzvané štyri krajiny – Slovensko, Maďarsko, Česká republika a Poľsko. Súťažilo sa v kategóriách kov, drevo, textil, keramika a vo voľnej kategórii. Hodnotiaca komisia práce posudzovala v dvoch kolách a napokon vybrala 22 víťazných prác. Využila svoje právo a ceny neudelila v kategórii Keramika. Výsledky súťaž boli verejnosti prezentované v januári tohto roku, kedy v Dvorane MK SR prebehlo oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže a vernisáž výstavy ocenených prác. Sprievodnou akciou bola módna prehliadka Ľubice Poncik – ocenenej účastníčky súťaže. K výstave bol vydaný dvojjazyčný katalóg, koncepčne pripravený Vierou Kleinovou a Máriou Tomovou, v grafickom dizajne Petra Simoníka. Výstava sa po svojej bratislavskej premiére predstaví v roku 2013 ešte v Košiciach. Medzinárodná bola aj porota súťaže. Slovensko zastupovali dvaja porotcovia – dvaja dizajnéri a pedagógovia – Tibor Uhrín, vedúci Katedry dizajnu FU TU v Košiciach, ako predseda poroty a Ferdinand Chrenka, vedúci ateliéru Industrial dizajn VŠVU v Bratislave. Višegrádsku štvorku dopĺňali Češka Martina Lehmannová, kurátorka Múzea hlavného mesta Prahy a Jurkovičovej vily v Brne, Hedvig Harmati, maďarská textilná výtvarníčka a vedúca oddelenia Odevného a textilného dizajnu na Univerzite výtvarného umenia a dizajnu László Moholy-Nagya v Budapešti a Grazyna Anna Filipowitz-Mróz – kurátorka a projektová manažérka súťaže súčasného dizajnu Suvenír z Poľska. Slovenskí porotcovia Ferdinand Chrenka a Tibor Uhrín odpovedali na niekoľko otázok ohľadne súťaže. Ferdinand Chrenka považuje za dôležitý intelektuálny rozmer súťaže, objavovať nové talenty a zároveň diskutovať so známymi osobnosťami o aktuálnych otázkach tvorby. Jedným z hlavných cieľov ÚĽUV-u je udržiavať, rozvíjať a archivovať tradičné ľudové remeslá vo všetkých druhoch a materiáloch. Pritom používanie súčasných technológií nie je v rozpore s tradičnými technológiami, dizajnu dáva súčasný rozmer. Pán Chrenka považuje za úspech súčasného školstva to, že súčasný slovenský dizajn má dostatok čerstvej krvi – mladých talentovaných tvorcov. V oblasti rozvoja tradícií, umeleckého remesla a solitérneho, autorského dizajnu má Slovensko zaujímavé výsledky. V tomto ročníku súťaže mu však chýbala väčšia propagácia, zapojenie verejných médií, organizovaná diskusia autorov a verejnosti. Tibor Uhrín absolvoval prvé štyri ročníky súťaže ako aktívny účastník, porotcom je od piateho ročníka. Podľa neho súťaž čoraz väčšmi kreatívne obohacujú najmä vysokoškolskí študenti, ktorí boli na začiatku iba príjemným obohatením súťaže. Dnes už sú týmto spestrením naopak remeselníci, ktorí svojim nápadom obohatia tradičné techniky.

ÚĽUV