Ľubomír Párička a jeho spätosť s ľudovou tradíciou

Ľubomír Párička a jeho spätosť s ľudovou tradíciou

Karol Kočík

Majster Ľubomír Párička je akceptovaným ľudovým umelcom, znalcom kultúrnych tradícií slovenského vidieka, taktiež zručným výrobcom ľudových hudobných nástrojov, interpretom na pastierskych aerofónoch a remeselníkom so zameraním na valaské predmety. Od detstva ho fascinovala slovenská ľudová kultúra, jej materiálna i duchovná podstata. Jeho záujem o živé prejavy ľudovej kultúry pretrvával a začal sa venovať výrobe pastierskych dychových nástrojov. Na stretnutiach starých výrobcov mal možnosť spoznať znamenitých interpretov a výrobcov fujár a píšťal či gajdošských majstrov, ktorí mu boli vzormi. Ľudové hudobné nástroje z dielne majstra Páričku ako fujary, šesťdierkové pastierske píšťalky, dvojačky, hranaté oravské dvojačky, koncovky, rífové píšťaly, gajdice, drumble, handrárske kostené píšťalky, cínom vylievané píšťalky, valaské flauty, kosáčiky, či hlasné trúby (tzv. rohy) ukrývajú v sebe znaky zachovania pôvodných zvukových vlastností. Popri výrobe hudobných nástrojov sa venuje aj výrobe opaskov, krpcov, vyšívaných kožúškov, kabaníc, pastierskych kapsí, pastierskych bičov, rôznych zdobených remencov, mosadzných spôn, či retiazok na detvianske klobúčiky. Z dreva vyrába tiež črpáky, pastierske palice, vyrezávané piesty, drevené figúrky a plastické drevorezby. Aktívne sa venuje aj hre na ľudové hudobné nástroje, ovláda tradičné techniky hry. Jeho remeselno-výrobné zručnosti, ako aj muzikantské majstrovstvo, boli nespočetne krát ocenené. Možno spomenúť najmä niekoľkonásobné udelenie ceny Instrumentum Excellence a plakety Dr. Lenga za udržiavanie tradičnej výroby fujár, píšťal, gájd a za ich vysokú hudobno-akustickú kvalitu (1978, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988). Toto ocenenie obhájil aj po rokoch po obnove spomínanej súťaže a niekoľko krát v rade získal cenu a certifikát Instrumentum Excellence na FSP v Detve v rokoch 2003, 2008, 2009 a 2010. Natočil 7 filmových dokumentov o výrobe ľudových hudobných nástrojoch a hre na nich ako napr. Fujary Ľuba Páričku, Vitajte v Turci, Ej fujara, fujara, Zdravie ovce a iné. Vydal tiež vlastné profilové CD s názvom Spoveď fujary 1 (2008) a podieľal sa na spoločnom CD s viacerými v súčasnosti veľmi známymi fujaristami pod názvom Fujarové nôty a spoluúčinkoval na CD s názvom Cez ten kraj žilinský.

ÚĽUV