Návrat

Návrat

Redakcia

V bratislavskej Galérii 19 patril tohtoročný marec výstave českého sklárskeho výtvarníka a sochára svetového mena. Po rokoch sa na Slovensko vrátil Václav Cigler – umelec, ktorého záber je pozoruhodne široký – zasahuje sklenenú plastiku, šperky, krajinné projekty, objekty pre architektúru, kresbu. Výstava pripomína aj jeho pedagogické pôsobenie na Slovensku, v rokoch 1964 – 1979 bol vedúcim oddelenia Sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Pre Slovensko má Ciglerova tvorba zakladateľský význam – jeho koncept výučby umožňoval študentom absolútnu slobodu tvorby za podmienky zodpovednosti v jej obhájení. Cigler, rodený konceptualista, vizionár a futurológ priniesol (nielen) svojim študentom progresívny a inšpiratívny európsky prístup. Aj preto je mnoho z jeho absolventov činných mimo odboru skla a patria medzi výrazných predstaviteľov konceptuáleho či akčného umenia. Od konca 50. rokov sa Václav Cigler venuje nielen sklu, jeho dominatným vyjadrovacím prvkom je priestor, zaujíma ho vzťah medzi miestom a človekom, zachytáva priesečníky, ktoré vznikajú na cestách tohto hľadania.

Ciglerov cit pre komunikáciu s priestorom a sebaistota jeho výtvarného názoru sa naplno prejavila aj v inštalácii pre Galériu 19. Výstava zaznamenáva (vzhľadom na rozmery galérie) malý vstup do Ciglerovho sveta, napriek tomu je to dokonale premyslený a pôsobivý extrakt jeho tvorivých princípov. Neistotu, ale aj očakávanie navodzuje Svetelná línia, vedúca diváka po schodoch do centrálneho priestoru. Jeho temnotu prežaruje jeden z Ciglerových typických vajcovitých sklenených objektov. Sčerená hladina – v pravidelnej frekvencii rozochvievaná vodná plocha – pôsobí veľmi emotívne, upokojujúco, ale i vzrušujúco. Svetelná kocka je ústredný objekt inštalácie. Svietiace sklo pulzuje, mizne a opäť sa rozsvecuje v kontemplatívnom, nežnom tempe.

V niekoľkých fotografiách je tu možné vidieť i jeho ďalšie realizácie, ako napr. zrkadlo vo vodách Canale Grande v Benátkach.

Na výstave i dielach participoval Michal Motyčka, český architekt, ktorý s Ciglerom úzko spolupracuje už vyše desaťročie.

ÚĽUV